Kurullar

SineFilozofi Dergisi Editoryal Ekibi

Prof. Dr. Serdar Öztürk (Sempozyum Başkanı) – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Kurtuluş Özgen – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğrt. Üyesi Çağdaş Emrah Çağlıyan- Başkent Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğrt. Üyesi Özlem Tuğçe Keleş – Nişantaşı Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğrt. Üyesi Kıvanç Türkgeldi – Çukurova Üniversitesi, Türkiye
Öğrt. Gör. Dr. Eda Arısoy -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Dr. Sarper Bütev, Ph.D. – Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Öğrt. Gör. İren Dicle Aytaç – Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
Öğrt. Gör. Berna Akçağ- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye
Öğrt. Gör. Berkay Göçer -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Öğrt. Gör. Erdinç Yılmaz – Gaziantep Üniversitesi, Türkiye
Öğrt. Gör. Semra Keleş – İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye
Öğrt. Gör. Esma Gökmen – Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Öğrt. Gör. Erdem Murat Çelikler – TED Üniversitesi, Türkiye
Öğrt. Gör. Alp Eren Çelik – Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Işkın Özbulduk Kılıç -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Aslı Şahinkaya- Başkent Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Esra Güngör Kılıç –Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Aysu Uğur Balcı– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Muhammed Safa Karataş – Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Gülşah Altuğ – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Serpil Peksağlamlısoy -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Mert Can Arık -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Ferza Demirkan -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Ali Gürbüz – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Fırat Osmanoğulları -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Sedef Hızlı – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Yağmur Öztürk – Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
Ecem Canikli – Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Serdar Öztürk (Symposium Chair) – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Professor Thomas E. Wartenberg, Mount Holyoke College, Amerika
Professor Adrian Martin, Monash University, Avusturalya
Professor Aynur Kerimova, Baku State University, Azerbeycan
Professor Ratko Duev, Ss. Cyril and Methodius University, Makedonya
Assoc. Prof. Anna Stavrakopoulou, Aristotle University of Thessaloniki, Yunanistan
Dr. Tarja Laine, University of Amsterdam, Hollanda
Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç – Çukurova Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Deniz Bayrakdar – Kadir Has Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa – Akdeniz Üniversitesi, Türkiye


İletişim:
Dergi E-posta : [email protected]
Sempozyum E-posta : [email protected]

Sempozyum ve Dergi’yle ilgili ayrıntılı bilgi için ekibimizle iletişime geçiniz.