Kurullar

 

DÜZENLEME KURULU

 • Prof. Dr. Serdar Öztürk (Etkinlik Yürütücüsü) – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Kurtuluş Özgen – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Öğretim Üyesi Çağdaş Emrah Çağlıyan- Başkent Üniversitesi
 • Arş. Gör. Dr. Sarper Bütev – Kastamonu Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Eda Arısoy -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Öğr. Gör. İren Dicle Aytaç – Kocaeli Üniversitesi
 • Arş. Gör. Işkın Özbulduk Kılıç -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Arş. Gör. Aslı Şahinkaya- Başkent Üniversitesi
 • Arş. Gör. Esra Güngör Kılıç –Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Arş. Gör. Aysu Uğur – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Fırat Osmanoğulları -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Berna Akçağ- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

BİLİM KURULU

 • Prof. Dr. Serdar Öztürk (Etkinlik Yürütücüsü) – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
  • Prof. Dr. Zakir Avşar- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
  • Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç – Çukurova Üniversitesi
  • Prof. Dr. H. Hale Künüçen – Başkent Üniversitesi
  • Prof. Dr. Nigar Pösteki – Kocaeli Üniversitesi
  • Prof. Dr. Aytekin Can – Selçuk Üniversitesi
  • Prof. Dr. Mehmet Yılmaz – Ordu Üniversitesi
  • Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa – Akdeniz Üniversitesi
  • Prof. Dr. Meral Serarslan – Selçuk Üniversitesi
  • Prof. Dr. Asu Beşgen – Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. Kurtuluş Özgen – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
  • Doç. Dr. Emek Çaylı Rahte – Hacettepe Üniversitesi
  • Doç. Dr. Birgül Koçak Oksev – Bartın Üniversitesi
  • Doç. Dr. Dilek Tunalı – Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Doç. Dr. Gökhan Uğur – Beykent Üniversitesi
  • Doç. Dr. Seda Arıkan – Fırat Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Emrah Çağlıyan- Başkent Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Engin Ümer – Ordu Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Hakan Aytekin – T.C. Maltepe Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Oktan – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Tülay Çelik – Sakarya Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Özge Nilay Erbalaban Gürbüz – Çukurova Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Ulutaş – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Aydın Çam – Çukurova Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Saim Can Beritan – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Kıvanç Türkgeldi – Çukurova Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Ece Vitrinel – Galatasaray Üniversitesi

TEKNİK EKİP

 • Öğr. Gör. Berna Akçağ (Görsel konsept ve Grafik tasarım )
 • Öğr. Gör. Aykut Aygün (görsel işitsel belgeleme )
 • Arş. Gör. Berkay Göçer (görsel işitsel belgeleme )
 • Serpil Peksağlamlısoy (görsel işitsel belgeleme )
 • Miratcan Gence (görsel işitsel belgeleme )
 • Mert Can Arık (ekip koordinasyon)
 • Ferza Demirkan (sunum)
 • Yağmur Öztürk (sosyal medya )
 • Aslıhan Mercan (kayıt ve karşılama)
 • Ecem Canikli (kayıt ve karşılama)
 • Aysun Badak (salon sorumlusu)
 • Cantürk Aslan (salon sorumlusu)
 • Pınar Sarıkan (kayıt karşılama)
 • Öğr. Gör. Semra Keleş (sosyal medya içerik metinleri)
 • Arş. Gör. Muhammed Safa Karataş (salon sorumlusu)
 • Elif Ergin (Akbank Sanat )
 • Faik Aşkın (Akbank Sanat )
 • Murat Akol (Akbank Sanat )
 • Şenol Turunç (Akbank Sanat)
 • Ülkem Egemen (Akbank Sanat )
 • Erdi Bayraktar  (Akbank Sanat )