Konu Başlıkları

 

Sinema Felsefesinde Yaklaşımlar

 • Filozoflar Hakkında Filmler
 • Felsefi Önerileri Somutlaştıran Filmler
 • Film Felsefesine Göre Filmlere Bakmak: Estetik, Teknolojik, Sanatsal Yönler
 • Felsefe Olarak Film: Filmler Düşünür

Sinema Felsefesinde Ontolojik ve Epistemolojik Tartışmalar:

 • İmaja Ontolojik Bakmak
 • İmaj Türleri (Hareket İmaj, Zaman-İmaj, Nöro-İmaj, Kristal-İmaj, Morf-imaj, İtki-İmaj, elektronik imaj, dijital imaj vb.)
 • İmaj ve Düşünce İlişkisi
 • Düşünceyi Optik İmaj ve Sonik İmajlarda Aramak
 • Sinematik İmajlar ile Diğer İmajlar arasındaki farklılık ve benzerlikler
 • Sinema Nedir?
 • Hareket-Zaman Blokları Üzerine ve Hareket-Zaman Blokları ile Düşünmek
 • Zamanı ve Hareketi Filmlerle Birlikte Düşünmek

Sinematik Deneyim

 • Sinema Filmlerinin Alımlanması
 • Nörobilim ve Sinema
 • Beyin Ekran
 • Görme ve Düşünme
 • Seyir Deneyimleri
 • Sinema Mekanları ve Alımlama Deneyimi
 • Dijital Medyada Yeni Seyir Deneyimleri
 • Katarsis, Haz, Eğlence
 • Seyir ve Duygulanım
 • Seyir ve Düşünce
 • Seyir ve Zaman Algısı
 • Sinema, Duygu ve Duygulanım
 • Fiziksel Gerçeklik ve Kurgusal Gerçeklik Paradoksu

Sinema ve Etik

 • Filmlerle Etik Felsefe Üzerine Düşünmek
 • Etik Kavrayışlara Sinemanın Katkısı
 • Filmlerle Etik
 • Filmlerin Ürettiği Etik
 • Filmlerle Adalet Kavramı
 • Filmlerle Suç, Vicdan, Sorumluluk Kavramları Üzerine Düşünmek

Türk Sinemasına Felsefi Düzlemden Bakmak

 • Türk Sinemasında Düşünce
 • Türk Sinemasında Yönetmenler ve Felsefe
 • Filmlerle Türkiye’de Düşünce Sorunları Üzerine Düşünmek
 • Popüler Türk Filmlerinde Felsefe
 • Düşünce Sinemasında Felsefe
 • Komedi Filmlerimizi Mizah Felsefesi Açısından İncelemek
 • Yeşilçam Sineması ve Felsefe
 • Yeni Türk Sineması ve Felsefe

 

Türk Sinemasında Emek Verenlere Saygı Panelleri-1-

 • Tunç Başaran Filmleri Üzerine Düşünmek…
 1. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu’ndan başlayarak her yıl sinemamızda iz bırakan, fark yaratan yönetmenlerimiz üzerine oturumlar yapmak istiyoruz. 3. Sempozyumda Tunç Başaran filmleri üzerine yazan ya da yazmak isteyen akademisyen, entelektüel ve sanatçıları bekliyoruz. Grup olarak ya da bağımsız olarak başvurulabilir. Özet bildirileri Tunç Başaran filmleri üzerine olanlar arasından seçim yapılacaktır. Bunun dışında grup olarak bu konuda panel düzenlemek isteyenlerin özetlerini oturum başkanı gönderebilir.

Sinematik Operasyonlar ve Düşünce İlişkisi

 • Montaj-Düşünce
 • Sine-Göz
 • Sine-Yumruk
 • Kamera-Kalem
 • Sinemada Ses ve Düşünce
 • Sinemada Renk ve Düşünce
 • Kamera Hareketlerinin ve Açılarının Ürettiği Düşünce
 • Videofelsefe
 • Dijital Sinema
 • Süpersinema

Sinemaya Felsefi Düzlemden Bakan Düşünürler

(Bela Balazs, Andre Bazin, Siegfried Kracauer, Gilles Deleuze, Alain Badiou, Jacques Ranciere, Paisley Livingston, Thomas Wartenberg, Daniel Frampton…)

Filozof-Yönetmenler

(Sergei Eisenstein, Jean Epstein, Jean Vigo, Alain Resnais, Roberto Rossellini, Robert Bresson, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Akira Kurosawa, Yasujirō Ozu, Jean-Luc Godard, Agnes Varda, Ingmar Bergman, Andrey Tarkovsky, Denis Villeneuve, Ridley Scott, Richard Linklater, Jim Jarmusch, David Cronenberg, Christopher Nolan, David Lynch, Wes Anderson, Paul Thomas Anderson, Aki Kaurismaki, Bela Tarr…)

Minör Sinema

 • Minörlüğü Sinema Özelinde Düşünmek
 • Dünya Sineması
 • Politik Sinema ve Sinema Felsefesi
 • Dünya Sinemasında Filozof Yönetmenler
 • Hayvan-oluş, kadın-oluş kavramlarını filmlerle tartışmak

Sinema ve Tarih Felsefesi

 • Sinema Tarihine Tarih Felsefesi Açısından Bakmak: Tarih veya Soykütüğü?
 • Sinema Tarihinde İzleme Deneyimleri: Hayret, Temaşa…
 • Basın Tarihinde Sinemanın Etkilerine Dair Düşünceler
 • Basında İzleyicilerin Sinematik Deneyimleri

Sinema Felsefesini Diğer Disiplinlerle Düşünmek

 • Sinema ve Sosyoloji
 • Sinema ve Antropoloji
 • Sinema ve Hukuk
 • Sinema ve Psikoloji
 • Sinema ve Nörobilim
 • Sinema ve Mimarlık
 • Sinema ve Siyaset Bilimi
 • Sinema ve Güzel Sanatlar
 • Sinema ve Doğa Bilimleri
 • Sinema ve Formel Bilimler
 • Sinema ve Edebiyat
 • Sinema ve Tarih

Film Üretim Süreci ve Düşünce

 • Filmleri Yazılı Felsefede Düşünce Deneyleri Çerçevesinde Üretmek ve İzlemek
 • Auterlüğü Kolektiflik ve Bireysellik Bağlamında Düşünmek
 • Film Üretim Sürecini Kısıtlayan Unsurlar ve Düşünce İlişkisi
 • Kültür Endüstrisi
 • Sinemanın Ekonomi Politiği: Yapı, Fail, Praksis, Kullanım ve Değişim Değeri Üzerinden Sinemayı Düşünmek

Sinema Eleştirisinde Felsefe

 • Felsefi Sinema Eleştirisini Diğer Sinema Eleştirileriyle Karşılaştırmak
 • Medyada Sinema Eleştirisi
 • Türkiye’de ve Dünyada Sinema Eleştirisi
 • Yeni Medya ve Sinema Eleştirisi
 • Yeni İzleyiciye Doğru: Sinefilozof

Daha Öte Tartışmalar…

 • Sinema ve Televizyon İlişkisine Dair Tartışmalar
 • Sanat ve Endüstrinin Kesişim ve Ayrım Noktasına Dair Tartışmalar
 • Ekoloji ve Sinema Felsefesi
 • Hayvan Hakları ve Sinema

(Bildiri özetleri çerçevesinde farklı oturumlar açılacaktır)