Konu Başlıkları

Sinema Felsefesinde Yaklaşımlar
Filozoflar Hakkında Filmler
Felsefi Önerileri Somutlaştıran Filmler
Film Felsefesine Göre Filmlere Bakmak: Estetik, Teknolojik, Sanatsal Yönler
Felsefe Olarak Film: Filmler Düşünür

Sinema Felsefesinde Ontolojik ve Epistemolojik Tartışmalar
İmaja Ontolojik Bakmak
İmaj Türleri (Hareket İmaj, Zaman-İmaj, Nöro-İmaj, Kristal-İmaj, Morf-imaj, İtki-İmaj, elektronik imaj, dijital imaj vb.)
İmaj ve Düşünce İlişkisi
Düşünceyi Optik İmaj ve Sonik İmajlarda Aramak
Sinematik İmajlar ile Diğer İmajlar arasındaki farklılık ve benzerlikler
Sinema Nedir?
Hareket-Zaman Blokları Üzerine ve Hareket-Zaman Blokları ile Düşünmek
Zamanı ve Hareketi Filmlerle Birlikte Düşünmek

Sinematik Deneyim
Sinema Filmlerinin Alımlanması
Nörobilim ve Sinema
Beyin Ekran
Görme ve Düşünme
Seyir Deneyimleri
Sinema Mekanları ve Alımlama Deneyimi
Dijital Medyada Yeni Seyir Deneyimleri
Katarsis, Haz, Eğlence
Seyir ve Duygulanım
Seyir ve Düşünce
Seyir ve Zaman Algısı
Sinema, Duygu ve Duygulanım
Fiziksel Gerçeklik ve Kurgusal Gerçeklik Paradoksu

Sinema ve Etik
Filmlerle Etik Felsefe Üzerine Düşünmek
Etik Kavrayışlara Sinemanın Katkısı
Filmlerle Etik
Filmlerin Ürettiği Etik
Filmlerle Adalet Kavramı
Filmlerle Suç, Vicdan, Sorumluluk Kavramları Üzerine Düşünmek

Türk Sinemasına Felsefi Düzlemden Bakmak
Türk Sinemasında Düşünce
Türk Sinemasında Yönetmenler ve Felsefe
Filmlerle Türkiye’de Düşünce Sorunları Üzerine Düşünmek
Popüler Türk Filmlerinde Felsefe
Düşünce Sinemasında Felsefe
Komedi Filmlerimizi Mizah Felsefesi Açısından İncelemek
Yeşilçam Sineması ve Felsefe
Yeni Türk Sineması ve Felsefe

Sinematik Operasyonlar ve Düşünce İlişkisi
Montaj-Düşünce
Sine-Göz
Sine-Yumruk
Kamera-Kalem
Sinemada Ses ve Düşünce
Sinemada Renk ve Düşünce
Kamera Hareketlerinin ve Açılarının Ürettiği Düşünce
Videofelsefe
Dijital Sinema
Süpersinema

Sinemaya Felsefi Düzlemden Bakan Düşünürler
(Bela Balazs, Andre Bazin, Siegfried Kracauer, Gilles Deleuze, Alain Badiou, Jacques Ranciere, Paisley Livingston, Thomas Wartenberg, Daniel Frampton…)

Filozof-Yönetmenler
(Sergei Eisenstein, Jean Epstein, Jean Vigo, Alain Resnais, Roberto Rossellini, Robert Bresson, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Akira Kurosawa, Yasujirō Ozu, Jean-Luc Godard, Agnes Varda, Ingmar Bergman, Andrey Tarkovsky, Denis Villeneuve, Ridley Scott, Richard Linklater, Jim Jarmusch, David Cronenberg, Christopher Nolan, David Lynch, Wes Anderson, Paul Thomas Anderson, Aki Kaurismaki, Bela Tarr…)

Minör Sinema
Minörlüğü Sinema Özelinde Düşünmek
Dünya Sineması
Politik Sinema ve Sinema Felsefesi
Dünya Sinemasında Filozof Yönetmenler
Hayvan-oluş, kadın-oluş kavramlarını filmlerle tartışmak

Sinema ve Tarih Felsefesi
Sinema Tarihine Tarih Felsefesi Açısından Bakmak: Tarih veya Soykütüğü?
Sinema Tarihinde İzleme Deneyimleri: Hayret, Temaşa…
Basın Tarihinde Sinemanın Etkilerine Dair Düşünceler
Basında İzleyicilerin Sinematik Deneyimleri

Sinema Felsefesini Diğer Disiplinlerle Düşünmek
Sinema ve Sosyoloji
Sinema ve Antropoloji
Sinema ve Hukuk
Sinema ve Psikoloji
Sinema ve Nörobilim
Sinema ve Mimarlık
Sinema ve Siyaset Bilimi
Sinema ve Güzel Sanatlar
Sinema ve Doğa Bilimleri
Sinema ve Formel Bilimler
Sinema ve Edebiyat
Sinema ve Tarih

Film Üretim Süreci ve Düşünce
Filmleri Yazılı Felsefede Düşünce Deneyleri Çerçevesinde Üretmek ve İzlemek
Auterlüğü Kolektiflik ve Bireysellik Bağlamında Düşünmek
Film Üretim Sürecini Kısıtlayan Unsurlar ve Düşünce İlişkisi
Kültür Endüstrisi
Sinemanın Ekonomi Politiği: Yapı, Fail, Praksis, Kullanım ve Değişim Değeri Üzerinden Sinemayı Düşünmek

Sinema Eleştirisinde Felsefe
Felsefi Sinema Eleştirisini Diğer Sinema Eleştirileriyle Karşılaştırmak
Medyada Sinema Eleştirisi
Türkiye’de ve Dünyada Sinema Eleştirisi
Yeni Medya ve Sinema Eleştirisi
Yeni İzleyiciye Doğru: Sinefilozof

Daha Öte Tartışmalar…
Sinema ve Televizyon İlişkisine Dair Tartışmalar
Sanat ve Endüstrinin Kesişim ve Ayrım Noktasına Dair Tartışmalar
Ekoloji ve Sinema Felsefesi
Hayvan Hakları ve Sinema
(Bildiri özetleri çerçevesinde farklı oturumlar açılacaktır)