SineFilozofi Dergisi Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu IV

Filmler ile felsefe arasında ilişki kurulabilir mi? Sinemanın kendisi felsefeye ne gibi katkılar sunabilir? Sinemanın yazılı felsefeye katkı dışında kendi başına felsefe yapabilmesi, özgün düşünceler üretebilmesi mümkün müdür? Eğer filmler felsefe yapıyorsa imajlarla yapılan bu felsefenin söz ve yazı ile yapılan felsefeden ne gibi farkları olabilir?
Günümüz dünyasında kendi başına bir alan, bir disiplin haline gelmeye başlayan sinema felsefesinde son yıllarda bu sorular üzerine geniş bir tartışma bulunmakta. Aslında sinema ve felsefe ilişkisine dair benzer soruları sinemanın ilk yıllarından itibaren görebiliriz. İlk bakışta farklı disiplinler olarak görülebilecek felsefe ve sinema ilişkisinin boyutları, ister filmlerde felsefi sorunların ele alınışında, ister sinemanın düşünce ve dolayısıyla kavram üretici olma özelliği ile öne çıkışında olsun, her geçen yıl çeşitlenerek genişlemektedir. Görüntü ve ses bloklarından oluşan sinema son yıllarda hem akademi hem de akademi dışı sahada artık giderek felsefe ile iç içe geçmiştir.
2016 yılından itibaren Türkiye’de sinema felsefesi alanında ilk ve tek uluslararası alan indeksli akademik dergi olarak faaliyette bulunan ve yine YouTube kanalıyla video makalelere ve sinema eğitimi etkinliklerine yer verme özelliğiyle ilk ve tek olma özelliğine sahip SineFilozofi Dergisi, sinema felsefesi sempozyum faaliyetleriyle de düşünenleri yine bir araya getiriyor. İlkini 2018’de, ikincisini 2019’da, üçüncüsünü 2020 yılında yaptığı Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nun dördüncüsünü bu yıl, 10-12 Aralık 2021 tarihinde Ankara Kent Konseyi Binasında gerçekleştiriyoruz.
Sizleri, 10-12 Aralık 2021 tarihinde düzenlenecek 4. Sinema ve Felsefe Sempozyumu’na bildiri sunan katılımcı veya dinleyici olarak davet ediyoruz. Geçen yıllarda olduğu gibi 4. Sinema ve Felsefe Sempozyumu da, sinema ve felsefe ilişkisi açısından işaret edilen geniş alan üzerine, derinlemesine düşünme ve tartışma olanağı yaratma amacındadır. Bu doğrultuda Sempozyum, sinema uygulayıcıları ile akademik çevre ve tüm sinemaseverleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Sempozyum’da, akademik alanda çalışma yürütenlerin ve sinema-felsefe üzerine düşünenlerin bildiri sunumları ile sinemamızda ürün veren yönetmenlerimizin, yapımcılarımızın, sanatçılarımızın söyleşileri yer alacaktır.
Uluslararası, hakemli, akademik elektronik bir dergi olan Ulakbim-TR Dizin ile uluslararası alan indeksi The Philosopher’s Index ile diğer önemli indeksler, SOBIAD, CEEOL, OVit, ProQuest gibi indekslerde taranan SineFilozofi’nin 4. Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nu düzenleme amacı, iki disiplin üzerine düşünen, yaratan, üreten bireyleri bir araya getirerek, üretim ve eleştiri üzerine düşünce geliştirme ve bunları paylaşma olanağı oluşturmaktır. Sempozyum’da sunulan bildiriler, aynı zamanda, SineFilozofi’nin özel sayısında yayınlanarak daha geniş kitlelere de ulaştırılacaktır.
Sempozyumda akademik bildiriler yanı sıra sinema pratiğinin içerisinde yer alan sanatçılar ile aşağıdaki paneller gerçekleştirilecektir:

4. Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nda da önceki yıllarda olduğu üzere sinemanın üretim kanadında yer alan konukların katılımları ile paneller olacaktır. Bu yıl sempozyum, görüntü yönetmenleri panelinde, Meryem YAVUZ, Doğan SARIGÜZEL, Gökhan TİRYAKİ, Uğur İÇBAK ve Hayk KİRAKOSYAN’ı ağırlayacaktır. Ayrıca, SineFilozofi dergisi editör kurulunda da bulunan, Mount Holyoke Üniversitesi’nden Prof. Thomas E. WARTENBERG ve Strasbourg Üniversitesi’nden Prof. Benjamin THOMAS Uluslararası Ana konuşmacı olarak sempozyuma katılacaktır. Ek olarak, Berlin Uluslararası Film Festivali’nden FIBRESCI ve Ekümenik Jüri Ödüllü yönetmen ve Berlin UDK Üniversitesi akademisyeni Prof. Thomas ARSLAN yönetmen panelinde sempozyumun davetlisi olacaktır. Sempozyumda bu yıl kısa film paneli’de yer alacak olup, kısa film yönetmenleri, Onur KEŞAPLI, Zeynep Merve UYGUN, Burak KAPLAN, Sezen KAYHAN panelin davetlileri olacaktır..

Sizleri, üç gün boyunca sinema ve felsefe üzerine konuşup fikirlerimizi paylaşabileceğimiz, yeni “düşünce” üretimlerine olanak sağlayacak 4. Sinema ve Felsefe Sempozyumu’na katılımcı ve dinleyici olmaya davet ediyoruz.

10-12 Aralık 2021’de görüşmek dileğiyle!
Prof. Dr. Serdar Öztürk
Sempozyum Düzenleyicisi, SineFilozofi Dergisi Sahibi ve Yayıncısı