Kurullar

 Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Serdar Öztürk (Sorumlu kişi)
 • Prof. Dr. Lale Kabadayı
 • Doç. Dr. Aydan Özsoy
 • Doç. Dr. Esra İlkay İşler
 • Yrd. Doç. Dr. Ersoy Soydan
 • Yrd. Doç. Dr. Selçuk Ulutaş
 • Dr. Kurtuluş Özgen
 • Arş. Gör. Esra Güngör Kılıç
 • Arş. Gör. Işkın Özbulduk Kılıç
 • Arş. Gör. Sarper Bütev
 • Öğr. Gör. Eda Arısoy

Bilim ve Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Aslıhan Doğan Topçu, Mersin Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Meral Serarslan, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Süreyya Çakır, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Gülcan Seçkin, Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, Ordu Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Mukadder Çakır, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Hülya Önal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Gökhan Uğur, Beykent Üniversitesi, Türkiye
 • Doç. Dr. İbrahim Hakan Dönmez, Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Burcu Şimşek, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Meral Özçınar, Uşak Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Gülsüm Depeli, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Barış Bulunmaz, University of South Carolina.
 • Doç. Dr. Mehmet Yılmaz, Ordu Üniversitesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Gürsel Yaktıl Oğuz, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Türkiye
 • Yrd. Doç. Dr. Ersan Ocak, Bilkent Üniversitesi, Türkiye
 • Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Emrah Çağlıyan, Başkent Üniversitesi, Türkiye
 • Yrd. Doç. Dr. Dilek Tunalı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye
 • Yrd. Doç. Dr. Ersoy Soydan, Kastamonu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Yrd. Doç. Dr. Emek Çaylı, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 • Yrd. Doç. Dr. Cengiz Temuçin Asiltürk, Beykent Üniversitesi, Türkiye
 • Yrd. Doç. Ümit Güvendi Ulutaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye
 • Yrd. Doç. Dr. Canan Uluyağcı, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Türkiye
 • Yrd. Doç. Dr. Engin Ümer, Ordu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye
 • Yrd. Doç. Dr. Murat Tırpan, Okan Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Türkiye