Kurullar


II. ULUSAL SİNEMA VE FELSEFE SEMPOZYUMU


DÜZENLEME KURULU

 1. Prof. Dr. Serdar Öztürk (Etkinlik Yürütücüsü)– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 2. Prof. Dr. Şebnem Pala Güzel- Başkent Üniversitesi
 3. Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 4. Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa – Akdeniz Üniversitesi
 5. Prof. Dr. Meral Serarslan- Selçuk Üniversitesi
 6. Prof. Dr. Hale Torun- İstanbul Aydın Üniversitesi
 7. Prof. Dr. Deniz Bayrakdar- Kadir Has Üniversitesi
 8. Prof. Dr. Zakir Avşar- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 9. Doç. Dr. Dilek Tunalı- Dokuz Eylül Üniversitesi
 10. Doç. Dr. Gökhan Uğur- Beykent Üniversitesi
 11. Dr. Öğretim Üyesi Ersan Ocak- TED Üniversitesi
 12. Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Emrah Çağlıyan- Başkent Üniversitesi
 13. Dr. Öğretim Üyesi Ersoy Soydan- Kastamonu Üniversitesi
 14. Arş. Gör. Esra Güngör Kılıç – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 15. Arş. Gör. Işkın Özbulduk Kılıç -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 16. Arş. Gör. Aysu Uğur – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 17.  Öğr. Gör. Eda Çalışkan Arısoy -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 18. Öğr. Gör. Berna Akçağ- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 19. Fırat Osmanoğulları
 20. Ferza Demirkan (Etkinlik Sunucusu)

BİLİM KURULU