Kurullar


II. ULUSAL SİNEMA VE FELSEFE SEMPOZYUMU


DÜZENLEME KURULU

 • Prof. Dr. Serdar Öztürk (Etkinlik Yürütücüsü)– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şebnem Pala Güzel- Başkent Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa – Akdeniz Üniversitesi
 • Prof. Dr. Meral Serarslan- Selçuk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hale Torun- İstanbul Aydın Üniversitesi
 • Prof. Dr. Deniz Bayrakdar- Kadir Has Üniversitesi
 • Prof. Dr. Zakir Avşar- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Dilek Tunalı- Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Doç. Dr. Gökhan Uğur- Beykent Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Ersan Ocak- TED Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Emrah Çağlıyan- Başkent Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Ersoy Soydan- Kastamonu Üniversitesi
 • Arş. Gör. Esra Güngör Kılıç – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Arş. Gör. Işkın Özbulduk Kılıç -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Arş. Gör. Aysu Uğur – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 •  Öğr. Gör. Eda Çalışkan Arısoy -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Berna Akçağ- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 • Fırat Osmanoğulları
 • Ferza Demirkan (Etkinlik Sunucusu)

 • BİLİM KURULU