Kurullar


II. ULUSAL SİNEMA VE FELSEFE SEMPOZYUMU


DÜZENLEME KURULU


1-Prof. Dr. Serdar Öztürk (Etkinlik Yürütücüsü)- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2-Prof. Dr. Lale Kabadayı– Ege Üniversitesi
3-Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
4-Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa – Akdeniz Üniversitesi
5-Prof. Dr. Meral Serarslan– Selçuk Üniversitesi
6-Prof. Dr. Hale Torun- İstanbul Aydın Üniversitesi
7-Prof. Dr. Şebnem Pala Güzel– Başkent Üniversitesi
8-Prof. Dr. Deniz Bayrakdar– Kadir Has Üniversitesi
9-Prof. Dr. Zakir Avşar– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
10-Doç. Dr. Dilek Tunalı– Dokuz Eylül Üniversitesi
11-Doç. Dr. Gökhan Uğur– Beykent Üniversitesi
12-Dr. Öğretim Üyesi Ersan Ocak– TED Üniversitesi
13-Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Emrah Çağlıyan– Başkent Üniversitesi
14-Dr. Öğretim Üyesi Ersoy Soydan– Kastamonu Üniversitesi


BİLİM KURULU