Konu Başlıkları


Önerilen Konu Başlıkları

(Bildiri özetleri çerçevesinde farklı oturumlar açılacaktır)


1- Sinema ve Felsefe İlişkisi
2- Sinemanın Ontolojisi
3- Sinema ve Diğer Sanatlar Arasındaki İlişki
4- Sözlü Felsefe-Yazılı Felsefe-Sinematik Felsefe
5- Sinema Filmlerinin Ürettiği Felsefe
6- Felsefi Filmler
7-Felsefi Yaklaşımların Filmlerde İllüstrasyonu
8- Filmler Felsefe Yapabilir mi?
9- Sanat, Bilim ve Felsefe İlişkisi
10- Filozofların Sinemaya Bakışı
11- Sinema Kuramlarında Sinema Felsefesini Aramak
12- Popüler Filmlerde Felsefe
13- Hareket-İmaj ve Zaman-İmajın Değişen Görünümleri
14- Yeşilçam Filmlerine Felsefi Düzeyden Bakabilmek
15- Yeni Türk Sineması ve Felsefe
16- Filozof Yönetmenler
17- Kadın Yönetmenler ve Felsefe
18- Sinematik Deneyim
19- Beyin Ekran
20- Sinema Felsefesi ve Alımlama
21- Filmler Kavram Yaratabilir mi?
22- Sinema Temsil midir?
23- Sinema, Gerçek, Hakikat İlişkisi
24- Sinema Felsefesinin Tarihsel Gelişimi
25- Türkiye’de Sinema Felsefesinin Tarihsel Gelişimi
26- Türkiye’de Sinema Felsefesinin Yapılabilme İmkânlarını Düşünmek
27- Sinema ve Düşünce ilişkisi
28- Beyin Sinema
29- Beden Sinema
30- Sinema Felsefesinde Yeni Yaklaşımlar
31- Sinema ve Siyaset Felsefesi
32- Sinema ve Kadın
33- Deleuze’den Sonra Sinema
34- Sinemada Yeni İmajlar
35- Sinemanın Geleceği