İletişim

ISSN : 2547-9458
Tel : 5066456680 (Sempozyum Sorumlusu)
Web Arşiv : http://sinefilozofi.org/
Dergipark : http://dergipark.gov.tr/sinefilozofi
E-mail : sinefilozofi@gmail.com
bilgi@sinefilozofievents.org
Adres/Mail : Bişkek Cad. 81. Sokak No:2 Emek/ANKARA

Sempozyum Akbank Sanat binasında gerçekleştirilecektir.