Bildiri Özeti Gönderimi

SineFilozofi Dergisi Özel sayısında yayınlanmak üzere makale formatında son gönderim tarihi 15 Ocak 2020’dir.

Makalelerinizi dergi sisteminden yükleyebilirsiniz.