Bildiri Özeti Gönderimi


Bildiri Özeti en az 100, en fazla 250 kelime olmalıdır. Bildiri özetlerinin sayfa düzeninin yazar tarafından şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:


Kâğıt Boyutu : A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk : 3 cm
Alt Kenar Boşluk : 3 cm
Sol Kenar Boşluk : 3 cm
Sağ Kenar Boşluk : 3 cm
Yazı Tipi : Times New Roman
Yazı Boyutu : Başlıkta 12, özet ve metin 11 ve dipnotlarda 9 punto
Satır Aralığı : Metinde 1.15, dipnotlarda tek satır aralığı biçiminde olmalıdır.
Anahtar kelimeler : Bildiriler için en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır.


Bildiri özetlerinin word ortamında yazılıp sinefilozofi@gmail.com adresine doğrudan gönderilmesi yeterlidir.


Sempozyum için gönderilen bildiriler, kör hakemlik (blind review) değerlendirme sürecinden geçirilecektir.


Bildiri özeti son gönderim tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlenmiş olup, sempozyumda sunuma uygun bulunan bildiriler 1 Temmuz 2019 tarihinde www.sinefilozofievents.org adresinde ilan edilecektir.