Bildiri Özeti Gönderimi

Bildiri özeti gönderim süresi sona ermiştir. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Sempozyum için gönderilen bildiriler kör hakemlik (blind review) değerlendirme sürecinden geçtikten sonra katılımcılara bilgilendirme yapılacaktır. 


Bildiri Özeti en az 150, en fazla 350 kelime olmalıdır. Bildiri özetlerinin sayfa düzeninin yazar tarafından şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:


Kâğıt Boyutu : A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk : 3 cm
Alt Kenar Boşluk : 3 cm
Sol Kenar Boşluk : 3 cm
Sağ Kenar Boşluk : 3 cm
Yazı Tipi : Times New Roman
Yazı Boyutu : Başlıkta 12, özet ve metin 11 ve dipnotlarda 9 punto
Satır Aralığı : Metinde 1.15, dipnotlarda tek satır aralığı biçiminde olmalıdır.
Anahtar kelimeler : Bildiriler için en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır.


Bildiri özetlerinin word ortamında yazılıp sinefilozofi@gmail.com adresine doğrudan gönderilmesi yeterlidir.


Bildiri özetlerine ek olarak, yazarların 100-150 kelime arasında kısa bir özgeçmişleri de gönderilmelidir. Özgeçmişler bildiri özetleri ile aynı adrese (sinefilozofi@gmail.com) gönderilmelidir.


Sempozyum için gönderilen bildiriler, kör hakemlik (blind review) değerlendirme sürecinden geçirilecektir.


Sinefilozofi Dergimiz uluslararası alan indekslerine ek olarak, Türkiye’de TUBITAK ULAKBIM TR Dizin kapsamında değerlendirilmektedir. Sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, kör hakemlik sürecini geçerek dergimizin sempozyum özel sayısında yayınlanacaktır.


Bildiri özeti son gönderim tarihi 1 Temmuz 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.