CANLI YAYINLARIMIZA YOUTUBE KANALLARIMIZDAN ULAŞABİLİRSİNİZ

SineFilozofi:  https://www.youtube.com/channel/UCA0ODe0KhjIMgYkyxo_POoA

 SineFilozofi Sempozyum: https://www.youtube.com/channel/UCIZnogswzJwUuHQSI4MGVyA

——————————————————————————-

COVID-19 tedbirleri gereği, 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu 4-6 Aralık 2020 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilecektir. Sempozyumun gelenekselleşmiş düzeninden ödün vermeden, yine panellerin ve iki farklı salonda sunumların yer alacağı şekilde yürütülmesi için ekibimiz teknik alt yapı çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Sempozyum Programına ve Katılımcı Dinleyici Formuna, ilerleyen günlerde buradan ulaşılabilir.

SEMPOZYUM HAKKINDA

Filmler ile felsefe arasında ilişki kurulabilir mi? Sinemanın kendisi felsefeye ne gibi katkılar sunabilir? Sinemanın yazılı felsefeye katkı dışında kendi başına felsefe yapabilmesi, özgün düşünceler üretebilmesi mümkün müdür?  Eğer filmler felsefe yapıyorsa imajlarla yapılan bu felsefenin söz ve yazı ile yapılan felsefeden ne gibi farkları olabilir?

Günümüz dünyasında kendi başına bir alan, bir disiplin haline gelmeye başlayan sinema felsefesinde son yıllarda bu sorular üzerine geniş bir tartışma bulunmakta. Aslında sinema ve felsefe ilişkisine dair benzer soruları sinemanın ilk yıllarından itibaren görebiliriz. İlk bakışta farklı disiplinler olarak görülebilecek felsefe ve sinema ilişkisinin boyutları, ister filmlerde felsefi sorunların ele alınışında, ister sinemanın düşünce ve dolayısıyla kavram üretici olma özelliği ile öne çıkışında olsun, her geçen yıl çeşitlenerek genişlemektedir. Görüntü ve ses bloklarından oluşan sinema son yıllarda hem akademi hem de akademi dışı sahada artık giderek felsefe ile iç içe geçmiştir.

2016 yılından itibaren Türkiye’de sinema felsefesi alanında ilk ve tek uluslararası alan indeksli akademik dergi olarak faaliyette bulunan ve yine YouTube kanalıyla video makalelere ve sinema eğitimi etkinliklerine yer verme özelliğiyle ilk ve tek olma özelliğine sahip SineFilozofi Dergisi, sinema felsefesi sempozyum faaliyetleriyle de düşünenleri yine bir araya getiriyor. İlkini 2018’de, ikincisini 2019’da yaptığı Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nun üçüncüsünü bu yıl, 4-6 Aralık 2020 tarihinde yine Akbank Sanat işbirliği ile çevrimiçi gerçekleştiriyor.

Sizleri, 4-6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu’na bildiri sunan katılımcı veya dinleyici olarak davet ediyoruz. Geçen yıllarda olduğu gibi 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu da, sinema ve felsefe ilişkisi açısından işaret edilen geniş alan üzerine, derinlemesine düşünme ve tartışma olanağı yaratma amacındadır. Bu doğrultuda Sempozyum, sinema uygulayıcıları ile akademik çevre ve tüm sinemaseverleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Sempozyum’da, akademik alanda çalışma yürütenlerin ve sinema-felsefe üzerine düşünenlerin bildiri sunumları ile sinemamızda ürün veren yönetmenlerimizin, yapımcılarımızın, sanatçılarımızın söyleşileri yer alacaktır.

Uluslararası, hakemli, akademik elektronik bir dergi olan Ulakbim-TR Dizin ile uluslararası alan indeksi The Philosopher’s Index ile diğer önemli indeksler, DOAJ, SOBIAD, CEEOL, OVit, ProQuest gibi indekslerde taranan SineFilozofi’nin 3. Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nu düzenleme amacı, iki disiplin üzerine düşünen, yaratan, üreten bireyleri bir araya getirerek, üretim ve eleştiri üzerine düşünce geliştirme ve bunları paylaşma olanağı oluşturmaktır. Sempozyum’da sunulan bildiriler, aynı zamanda,  SineFilozofi’nin özel sayısında yayınlanarak daha geniş kitlelere de ulaştırılacaktır.

Sempozyumda akademik bildiriler yanı sıra sinema pratiğinin içerisinde yer alan sanatçılar ile aşağıdaki paneller gerçekleştirilecektir:

Bu yıldan başlayarak sempozyumlarımızda sinemamıza emek veren sanatçıları anma oturumları düzenlenecektir. 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nda üzerinde tartışılacak yönetmenimiz Tunç Başaran olacaktır. Oturumda görüntü yönetmeni Aytekin ÇAKMAKÇI, sinema oyuncusu Nur SÜRER, reklam, iletşim danışmanı Pelin ONAT,  Bandırma Üniversitesi Kültür Şube sorumlusu Arda ERÇİN’in katılımlarıyla Aydan ÖZSOY moreratörlüğünde akademisyen Tunç Başaran filmleri üzerine söyleşi yapacaklardır.

Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nda yapılacak bir diğer panel Türkiye’de Bağımsız Sinemanın Sorunları üzerine olacaktır. Panel yönetmen, oyuncu, senarist, yazar Ercan KESAL moderatörlüğünde yönetmen ve oyuncu Onur SAYLAK, görüntü yönetmeni Feza ÇALDIRAN ve yapımcı Zeynep ATAKAN katılımlarıyla gerçekleşecektir.

Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nda bir diğer etkinlik sinemamızın önemli kurgucularından Mustafa Preşeva ve Aylin Zoi Tinel ile Kurtuluş Özgen‘in moderatörlüğünde montaj-düşünce paneli olacaktır.

Üç gün boyunca sinema ve felsefe üzerine konuşup fikirlerimizi paylaşabileceğimiz, yeni “düşünce” üretimlerine olanak sağlayacak 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu’na katılımcı ve dinleyici olmaya davet ediyoruz.

 

4-6 Aralık 2020’de görüşmek dileğiyle!

Prof. Dr. Serdar Öztürk

Sempozyum Düzenleyicisi, SineFilozofi Dergisi Sahibi ve Yayıncısı